Meer Terug naar website

Kies een taal:

Producten: laatst toegevoegd

  • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} Aantal: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten

Afval bestaat niet

Een wereld waarin afval niet bestaat. Is dat mogelijk? Wij werken er hard aan. Doordat Nederlandse gemeenten hun afval steeds beter scheiden, kunnen we steeds meer hergebruiken en recyclen. Toch blijft er nog restafval over. Dat wordt omgezet in energie en warmte in een afvalenergiecentrale. Daarna blijft er 25% bodemas over. Zelfs van dat allerlaatste restant van het verbrande afval maken we nieuwe, gegarandeerd duurzame grondstoffen, zoals FORZ®Toeslagmateriaal voor betonwarenproducten; van straatstenen tot rioolbuizen. Gemeenten die duurzaam inkopen, kiezen daarom voor betonproducten met FORZ® inside en krijgen hierdoor een groen karakter. 

Meer over afvalvrij en circulair

Urban mining

De gemeente is zelf grondstoffenleverancier. Door afval maximaal te scheiden. Dat krijgt een tweede leven als nieuwe grondstof. Afval waarvoor nog geen recycling bestaat, gaat naar de afvalenergiecentrale.

Recycling

Het herbruikbare afval (papier, plastic, glas etc. = 70%) gaat naar de recyclingbedrijven. Zij maken daar hoogwaardige secundaire grondstoffen van. De rest gaat naar de verbrandingsoven.

Energie en bodemas

De afvalenergiecentrale zet 80% van het brandbare restafval om in energie. De 20% bodemas die overblijft gaat naar de FORZ® Factory. Daar zetten wij het om in grondstof voor de betonwarenindustrie.

Van as naar FORZ®

Uit de bodemas halen we de kostbare metalen: ijzer, koper, zink, aluminium, roestvrijstaal (10% ferro’s en non-ferro’s). Het restant wassen we intensief schoon. De resterende minerale fracties (steentjes en glasdeeltjes) zijn nu duurzame zand- en grindvervangers voor de betonwarenindustrie.

Van de straat, in de straat

FORZ® heeft dezelfde kwaliteit als primair zand en grind. Een uitstekende basis voor straatstenen, tegels, stoepranden, riolering… noem maar op. Zo gaat het restafval van de straat, in de straat. Lees meer over het product FORZ®.

De cirkel gesloten

Straten en meubilair met FORZ® inside dat afgebroken wordt, kan weer terug naar de
betonfabriek. Als grondstof voor nieuwe betonproducten. De cirkel is gesloten.

Samen verduurzamen

Samen maken we de cirkel rond. Met FORZ® beschikt de betonwarenindustrie over een duurzame grondstof en krijgen gemeenten de kans hun eigen afval nog meer te recyclen. Gemeenten en fabrikanten die kiezen voor betonwaren met FORZ® dragen bij aan een duurzame, circulaire maatschappij. Kijk ook op www.duurzametegel.nl. Lees wat FORZ® is.