Meer Terug naar website

Kies een taal:

Producten: laatst toegevoegd

  • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} Aantal: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten

Green Deal: voor "de rest van de rest"

03 november 2016

Tot nu toe is nuttig hergebruik van bodemas vooralsnog beperkt. Met hoogwaardige scheidingstechnieken worden eerst de metalen eruit teruggewonnen die hun weg vinden naar de metaalindustrie. De overgebleven minerale fractie wordt nu met extra beheersmaatregelen ingezet als ophoogmateriaal in de wegenbouw.

Dit gaat de Nederlandse overheid en sector niet ver genoeg. Beide hebben daarom afspraken gemaakt in de Green Deal AEC-Bodemas.

Deze afspraken moeten leiden tot:

  • een nog efficiëntere terugwinning van metalen en
  • een hoogwaardigere inzet van de overige reststoffen, de minerale fractie.

Volgens de Green Deal moet in 2017 50% van de teruggewonnen grondstoffen uit bodemas hoogwaardig worden ingezet en in 2020 100%. Een hoogwaardigere inzet van bodemassen draagt bovendien bij aan een andere doelstelling van de Rijksoverheid: het realiseren van een zogenaamde grondstoffenrotonde. In december 2015 introduceerde Tweede Kamerlid Van Veldhoven (D66) dit nieuwe begrip. In haar beeld rijden afvalstromen de rotonde op om deze na verwerking te verlaten en als grondstoffen hun weg te vinden in nieuwe producten.

Door de bodemassen te recyclen, worden zelfs grondstoffen uit het oorspronkelijk niet-recyclebare huishoudelijk restafval teruggewonnen. Daardoor gaan er minder primaire grondstoffen verloren. Een mooi voorbeeld van urban mining.