Meer Terug naar website

Kies een taal:

Producten: laatst toegevoegd

  • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} Aantal: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten
Afvalvrij en
circulair

Afvalvrij en circulair

Het kabinet wil dat Nederland in 2050 circulair is. Dan moet de economie geheel draaien op hergebruikte grondstoffen en moet het afval volledig worden verwerkt tot bruikbare materialen. Dat is dé manier om het gebruik van schaarse grondstoffen te verminderen.

In 2030 moet er al een flinke tussenstap gezet zijn, onder andere het gebruik van metalen en mineralen moet dan al met de helft zijn teruggedrongen.

Zo streven we als maatschappij naar een afvalvrije samenleving, waarin we materialen steeds weer opnieuw inzetten voor nieuwe producten. In Nederland zijn we op de goede weg. Vandaar ons credo: Afval bestaat niet!

Renewi levert een belangrijke bijdrage aan deze circulaire economie. Dat doen we door afval zoveel mogelijk te scheiden, te recyclen en een tweede leven te geven als grondstof voor nieuwe producten. Dat lukt nu al voor 65% van het afval. De ambitie voor 2020 is 75%.

Echter, zolang er nog aanzienlijke hoeveelheden restafval naar de afvalenergiecentrales (AEC) gaan, dienen we de mogelijkheden hiervan maximaal uit te nutten. De afvalenergiecentrale levert elektriciteit en warmte aan de industrie en huishoudens, terwijl de CO2 wordt afgevangen.

De volgende uitdaging is om een hoogwaardigere oplossing te vinden voor de onverbrande resten, de bodemas. Hoe kunnen we dat effectiever inzetten?