Meer Terug naar website

Kies een taal:

Producten: laatst toegevoegd

  • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} Aantal: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten
Innovatie

Kennis en innovatie

Mineralz is een hightechbedrijf. Met up to date kennis van reinigings- en immobilisatietechnieken voor de verwerking van reststoffen tot 100% duurzame producten.

Praktisch toepasbare en toekomstbestendige producten die door eigen innovaties tot stand komen. In nauwe samenwerking met partners zoals universiteiten en andere kennisinstituten.

Bovendien zijn we vertegenwoordigd in diverse overheidscommissies, volgen we beleidsontwikkelingen op de voet en kennen we de wettelijke (on)mogelijkheden. Daardoor weten we wat er technisch, juridisch en politiek speelt. Die kennis koppelen we aan de behoeften in de markt.