Meer Terug naar website

Kies een taal:

Producten: laatst toegevoegd

  • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} Aantal: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten
Van de straat
in de straat

Van de straat in de straat

De route van afvalzak naar straatsteen

Door steeds meer en betere afvalscheiding slagen Nederlandse gemeenten erin om 65% van het afval te scheiden. In 2020 moet dit 75% zijn.

Per inwoner blijft er per jaar nog 210 kg aan huishoudelijk restafval over. Dat wordt verwerkt in een afvalenergiecentrale. Die produceert uit dit afval, warmte en energie. Daarna blijft er nog zo’n 25% bodemas over.

Van dit bodemas maken wij FORZ®Toeslagmateriaal. Dat zijn zand- en grindvervangers. Uitstekende alternatieve grondstoffen voor betonwaren zoals stenen, stoepranden, rioolbuizen, straatmeubilair. En is na extra bewerking (immobiliseren) tevens geschikt als fundering voor wegen. Toepassing van FORZ®Toeslagmateriaal vermindert de hoeveelheid minerale reststoffen, bespaart op schaarse primaire grondstoffen en draagt bij aan CO2-reductie.

Urban Mining

Renewi Mineralz stelt gemeenten in staat grondstoffen terug te winnen uit de eigen afvalstromen. Urban Mining noemen wij dat. Kostbare stoffen terugwinnen uit het eigen afval. Dat gebeurt al door afvalscheiding, maar is nu ook mogelijk met het restafval dat we nog niet kunnen scheiden.

Zo halen we uit het laatste restje afval (de bodemas) eerst de metalen, zoals ijzer, koper, zink, roestvrijstaal en aluminium. Daarna halen we de verontreinigingen eruit en wassen de restfractie intensief. Wat overblijft is FORZ®Toeslagmateriaal, een excellente zand- en grindvervanger. Dat materiaal kan weer als steenproduct terug naar de gemeente, als zij duurzaam inkoopt en betonwaren met FORZ® inside opneemt in haar bestek.

FORZ® in Dorpsstraat Westervoort

 Voor de renovatie van de Dorpsstraat in Westervoort is 470m3 bestratingsmateriaal in de vorm van betonstenen nodig. Door de betonstenen te vervangen door exemplaren waarin FORZ®Toeslagmateriaal als toeslagstof zit, in plaats van de primaire grondstof grind, zet de gemeente zich in voor een duurzame leefomgeving.  
Voor de vervanging van 470 m3 bestratingsmateriaal is 253 ton FORZ®Toeslagmateriaal nodig. Hiervoor moet er 1265 ton huishoudelijk restafval verbrand worden, dat is zoveel huishoudelijk restafval als 6.000 inwoners per jaar produceren.

Duurzaam inkopen

Dankzij FORZ®Toeslagmateriaal kunnen gemeenten daadwerkelijk duurzaam inkopen. Gemeenten die betonproducten met FORZ® inside opnemen in het bestek van infrastructurele projecten geven invulling aan het besparen van primaire grondstoffen en worden daarmee circulair.

Betonproducten met FORZ® inside zijn:

  • kwalitatief gelijkwaardig aan traditionele betonproducten
  • net zo duur als traditionele betonproducten
  • 100% recyclebaar en daarmee circulair 

Vrijblijvend advies

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de groene gemeente? Of hoe FORZ® kan bijdragen aan uw duurzaamheidsdoelstellingen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.