Reinigen
  1. Homepage
  2. Producten & diensten
  3. Reinigen Reinigen

Reiniging

Mineralz is gespecialiseerd in acceptatie, opslag, handling, keuring, bemonstering en reiniging van verontreinigde grond en minerale afvalstoffen. Wij hanteren diverse reinigingsmethodes, afhankelijk van de aangeboden stromen en de mate van vervuiling. Dankzij deze technieken is de bewerkte grond geschikt voor hergebruik. We verwerken onder andere grond, baggerspecie, rioolzand en steenachtige materialen.

Al vanaf 1985 passen wij geavanceerde reinigingstechnieken toe bij het verwerken van verontreinigde grond. Na intensieve beoordeling van het aangeleverde materiaal kiezen we de meest geschikte reinigingstechniek. Reiniging maakt veilig hergebruik mogelijk.

Reinigingstechnieken

Mineralz is gecertificeerd conform de BRL7500 voor het reinigen van grond en bagger.

Natte grondreiniging is geschikt voor het verwijderen van zware metalen, minerale oliën, PAK’s, cyanide, bestrijdingsmiddelen, chloorkoolwaterstoffen of asbest en combinaties hiervan. Wij halen deze verontreinigingen uit granulaire stromen zoals grond, RKGV-slib en waterbodems.

Het door ons ontwikkelde biologische grondreinigingsproces Cum-Bac® is bijzonder geschikt voor het verwijderen van minerale olie, aromatische verbindingen en lichtere PAK’s uit zand en klei.

De gereinigde grond voldoet minimaal aan de klasse Industrie en is daarom herbruikbaar. Het vrijgekomen zand uit de natte grondreiniging is geschikt als ophoogzand/drainagezand in bijvoorbeeld infrastructurele werken.

Asbestreiniging

De door ons ontwikkelde en gepatenteerde zeefinstallatie verwijdert asbestvervuiling uit grond en minerale reststromen. Deze stromen zijn na verwerking herbruikbaar in de GWW.

Grondbank

Van inname tot afvoer kunnen partijen grond onder ons certificaat van de BRL9335 op onze locaties worden verwerkt.