Circular
innovatorZ

Circular innovatorZ

De afvalverwerking heeft een enorme evolutie doorgemaakt, waarbij Mineralz al 30 jaar continu voorop loopt met innovaties op het gebied van verwerking en hergebruik. Steeds vaker worden afvalstoffen getransformeerd naar veilig te (her)gebruiken duurzame grondstoffen. Hiermee draagt Mineralz als ‘circular innovator’ bij aan de circulaire economie.

Grondreiniging en verwerking

Bij het bekend worden van de milieuschandalen in Lekkerkerk en andere dorpen aan de Hollandsche IJssel in de jaren tachtig zijn door Mineralz de eerste innovatieve grondreinigingstechnieken ontwikkeld en toegepast.

De gereinigde grond kon vervolgens hergebruikt worden. Voor het verwerken van het overgebleven, verontreinigde slib is in 1988 op onze locatie op de Maasvlakte een mono-deponie ontwikkeld en aangelegd, waarin het slib op een veilige en milieuverantwoord wordt bewaard.

In de jaren hierna zijn wij doorgegaan met de ontwikkeling van onze grondreinigingstechnieken, met onder meer het realiseren van de eerste vaste reinigingsinstallatie in Moerdijk. Ook internationaal zijn onze technieken niet onopgemerkt gebleven. Zo werd een Mobiele ReinigingsPlant (MRP) verkocht aan Japan. Op al onze reinigingslocaties wordt jaarlijks 275.000 ton grond gereinigd naar 200.000 ton herbruikbaar zand en grond. Hierbij blijft de grond zijn waarde behouden.

Milieuverantwoord storten

In de jaren 90 hebben we onze innovatiekracht gestoken in het ontwikkelen van een immobilisatieproces voor gevaarlijke afvalstoffen; hoe kunnen we de gevaarlijke componenten ‘onbeweeglijk’ en daarmee onschadelijk maken voor het milieu? Met het immobiliseren wordt de verspreiding van verontreinigingen voorkomen en storten mogelijk gemaakt. Stortplaatsen zoals een C2 deponie (in de vorm van grote betonnen bakken) zijn hierdoor nu overbodig.

Belangrijke transitie

De immobilisatietechniek was uiteraard een innovatieve ontwikkeling op zich, en een gevolg van eerdere innovaties. Deze techniek is weer de voorloper geweest van ons product FORZ®Fundering, een cementgebonden fundering, waar in 2004 een beoordelingsrichtlijn (BRL9322) met certificering voor gemaakt is. We produceren met de garantie dat zowel de milieu-hygiënische als de fysische kwaliteit van deze fundering aan alle geldende regels voldoet.

FORZ® is ontstaan na jaren van onderzoek en testen. We verwijderden metalen uit de verbrandingsresten van afvalenergiecentrales, de zgn. bodemassen. Wij zijn daarmee een flinke transitie in gegaan van afvalverwerker naar grondstofleverancier. Deze grondstoffen worden door ons op de markt gebracht onder de merknaam FORZ®, waarbij ze bewezen schoon en veilig zijn. Producten waar grondstoffen van FORZ® in zitten, zijn gelijkwaardig aan vergelijkbare producten met primaire materialen.

FORZ®Toeslagmateriaal is een zand en grindvervanger in de betonwarenindustrie, FORZ®Base is net als FORZ®Fundering een cementgebonden materiaal, echter als ophoogmateriaal toe te passen en FORZ®Menggranulaat is een alternatief voor traditioneel menggranulaat. Als laatste is FORZ®Glaze een toepassing in de keramische industrie.

We stoppen niet met de ontwikkeling en productie van FORZ® grondstoffen. Ons uiteindelijke doel is het produceren van metaal fracties uit de bodemassen met een hoge mate van zuiverheid. Daarnaast zijn wij vulstoffen en cementvervangers voor de betonproductie aan het ontwikkelen en onderzoeken we de toepassing van FORZ® in de asfaltproductie.

(Inter)nationale samenwerking

Al deze ontwikkelingen zijn mede mogelijk gemaakt door samen te werken met kennispartners en kennisinstituten in binnen- en buitenland. Denk aan de TU Eindhoven en TU Delft, waar promovendi aan het tot stand komen van onze innovaties werken. Bij de ontwikkeling en productie van secundaire grondstoffen uit reststoffen betrekken wij de hele keten in het proces, zowel de afvalproducent, betonwarenfabrikant, asfaltproducent en aannemer. Op deze wijze creëren we een netwerk waarin alle noodzakelijke kennis bijeen is gebracht, om efficiënte en toekomstbestendige innovaties te realiseren.

Circular InnovatorZ

Bij al onze activiteiten en ontwikkelingstrajecten staat het creëren van waarde centraal. Met de productie van FORZ® krijgen de reststoffen waarmee wij werken een plaats in nieuwe producten en daarmee een nieuwe waarde. FORZ® levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan de realisatie van een circulaire footprint. Door onze kennis, ervaring én hoge mate van betrokkenheid en gedrevenheid bieden wij onze klanten steeds weer oplossingen om de risico’s voor milieu en volksgezondheid te verminderen, onder meer door te helpen met het toevoegen van waarde aan afvalstoffen. Wij blijven doorgaan met innoveren waardoor de afvalverwerking grotendeels al circulair is geworden en zijn wij met recht Circular innovatorZ.

Producten & diensten

Altijd een oplossing

Contact

Neem contact op