Over Mineralz
  1. Homepage
  2. Over Mineralz Over Mineralz

Over Mineralz

Mineralz is actief in het reinigen van vervuilde grond en recyclen van minerale reststromen tot secundaire grondstoffen. In dertig jaar tijd zijn wij, met 6 locaties in Nederland en België, uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf in het reinigen en immobiliseren van vervuilde grond en minerale reststromen, waarbij we streven naar optimaal hergebruik. Zo maken we uit minerale afvalstoffen nieuwe grondstoffen die we onder onze merknaam FORZ® op de markt brengen.

De afvalstoffen waarvoor nog geen duurzame verwerking bestaat, immobiliseren we om vervolgens milieuverantwoord te storten op onze eigen deponieën. Op deze manier hebben we op elk afvalvraagstuk een duurzaam antwoord.

In de afgelopen jaren hebben wij onze activiteiten uitgebreid. Zo openden we in 2016 de FORZ®Factory, de eerste fabriek die bodemassen uit afvalenergiecentrales omzet in duurzame, schone en veilige grondstoffen.

(Inter)nationale kennisgedreven samenwerking en innovatief

We zijn een bedrijf die de kennis van reinigings- en immobilisatietechnieken op een innovatieve wijze toepassen en zijn daarnaast zowel producent als leverancier van praktisch toepasbare en toekomstbestendige secundaire grondstoffen. Door samen te werken met kennispartners en -instituten in binnen- en buitenland worden de secundaire grondstoffen geproduceerd. Gerenommeerde partners zijn onder andere de TU Eindhoven en TU Delft.

Bij de ontwikkeling en productie van secundaire grondstoffen uit reststoffen betrekken wij de gehele keten in het proces, zowel de (afval)producent, fabrikant en aannemer/afnemer. Op deze wijze realiseren we op efficiënte wijze de toekomstbestendige innovaties.

Renewi Mineralz & Water

Mineralz maakt onderdeel uit van de Renewi-divisie Mineralz & Water waaronder ook het bedrijf ATM behoort.