FORZ®
  1. Homepage
  2. Producten & diensten
  3. FORZ® FORZ®

FORZ®

Het kabinet wil dat Nederland in 2050 circulair is. Dan moet de economie geheel draaien op hergebruikte grondstoffen en moet het afval volledig worden verwerkt tot bruikbare materialen. In 2030 moet er al een flinke tussenstap gezet zijn. Onder andere het gebruik van metalen en mineralen moet dan al met de helft zijn teruggedrongen. Zo streven we als maatschappij naar een afvalvrije samenleving.

FORZ® is de merknaam voor een baanbrekende productlijn waarmee afnemers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de circulaire economie en hun CO2-footprint verlagen. FORZ® voldoet aan alle kwaliteitsnormen en wettelijke richtlijnen. Bovendien leveren de secundaire grondstoffen vaak een kostenbesparing als vervangers voor steeds schaarsere primaire grondstoffen.

Overheden en ondernemers die duurzaam inkopen, kiezen voor producten met FORZ®Inside.