1. Homepage
  2. Producten & diensten
  3. FORZ®
  4. FORZ® Menggranulaat FORZ® Menggranulaat

FORZ®Menggranulaat

FORZ®Menggranulaat is het duurzame en verantwoorde alternatief voor traditioneel menggranulaat. Het wordt geproduceerd uit gewassen bodemas en draagt bij aan de circulaire economie doordat het primaire grondstoffen vervangt en grondstofwaarde behoudt.

Toepassing

FORZ®Menggranulaat is geschikt als ondergrond en ophoogmateriaal voor wegen, fietspaden en rotondes. FORZ®Menggranulaat is vrij toepasbaar als niet-gebonden funderings- en ophoogmateriaal dat voldoet aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit.

De bouwtechnische producteigenschappen van FORZ®Menggranulaat zijn vergelijkbaar met die van traditioneel menggranulaat. Bovendien is het materiaal zeer goed te verdichten, direct berijdbaar en draineert het uitstekend. Het menggranulaat is verkrijgbaar in twee maten 0/8 en 0/12mm.

Green Deal

FORZ®Menggranulaat past in de Green Deal ‘Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemas’. Met deze Green Deal stimuleert de overheid het gebruik van bodemassen als bouwstof. Steeds meer opdrachtgevers eisen toepassing van secundaire bouwstoffen.