1. Homepage
  2. Producten & diensten
  3. FORZ®
  4. FORZ® Toeslagmateriaal FORZ® Toeslagmateriaal

FORZ®Toeslagmateriaal

FORZ®Toeslagmateriaal is een duurzaam, schoon en veilig alternatief voor zand en grind als toeslagstoffen voor onder andere de betonwarenindustrie. Geproduceerd uit gewassen bodemas draagt het bij aan de circulaire economie doordat het primaire grondstoffen vervangt en de grondstofwaarde behoudt.

Toepassing

FORZ®Toeslagmateriaal vervangt 50% van de primaire grondstoffen zand en grind in o.a. klinkers, trottoirbanden, stoeptegels, industrieplaten, rioolbuizen en putten.

Schoon & veilig

FORZ®Toeslagmateriaal voldoet aan alle kwaliteits- en milieueisen. Het is net zo goed en veilig te gebruiken in betonwaren als traditioneel zand en grind.

De duurzame grondstof voldoet aan de NEN-EN 12620, de aanvullende eisen uit de CUR aanbeveling 116 voor toeslagmateriaal in betonwaren en is voorzien van een KOMO®-productcertificaat op basis van BRL 2507 “granulaat als toeslagmateriaal voor beton”.

Producteigenschappen

De producteigenschappen van FORZ®Toeslagmateriaal in beton zijn gelijkwaardig aan die van primair zand en grind.

FORZ®Toeslagmateriaal is 100% herbruikbaar

Na de gebruiksfase zijn betonwaren met FORZ®Inside herbruikbaar in nieuwe betonproducten, zonder nadelig effect op de kwaliteit.