1. Homepage
  2. Over Mineralz

COVID-19

27 maart 2020

Het kan niemand zijn ontgaan dat we veroorzaakt door het Coronavirus in een onzekere periode zitten. Zowel zakelijk als privé heeft dit invloed op ons allemaal.

In Nederland heeft Minister-president Rutte het volk toegesproken en heeft het kabinet verre gaande maatrelen getroffen. De scholen en horecagelegenheden zijn gesloten en er zijn noodmaatregelen getroffen om bedrijven te redden. Aanvullend zijn beperkingen opgelegd voor het houden van evenementen/bijeenkomsten en zijn meer winkels gesloten. Ook Koning Willem-Alexander heeft een toespraak gehouden op tv en heeft zijn steun gegeven.

In België zijn sinds woensdag 18 maart bij Koninklijk besluit maatregelen ingesteld en deze gelden vooralsnog tot 5 april. De handelszaken en winkels zijn gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, dierenvoedingswinkels, apotheken, krantenwinkels, tankstations en hun leveranciers. Alle overige bedrijven zijn gesloten of hebben een beperking opgelegd gekregen. Thuis werken is verplicht voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. Het is verboden niet-essentiële reizen naar het buitenland te doen, waaronder naar Nederland. Het goederen- en dienstenverkeer mag nog gewoon de grens over. De afvalverwerkende sector, waar Mineralz ook onder valt, is aangegeven als kritische sector en blijft door gaan. Deze besluiten zijn genomen om de economie gaande te houden.

Mineralz
Mineralz heeft per locatie preventieve maatregelen getroffen en deze zijn uitgewerkt in een noodplan. Hierin zijn voorschriften omschreven over het betreden van de operatorruimtes en het gebruik van de kantines.

In deze moeilijke tijden komen vooral de kernwaarden veilig en samen naar voren. Mineralz vindt het belangrijk dat medewerkers veilig werken en weer gezond naar huis kunnen. Dit kunnen we alleen samen voor elkaar krijgen! Niet alleen de mensen die fysiek op de locaties aanwezig zijn, maar ook de mensen die thuis werken.

Tot slot
Het is voor niemand te voorspellen hoelang deze periode gaat duren. Binnen Mineralz houden wij rekening met enkele maanden. In deze periode gaan wij zover het kan onze dienstverlening voortzetten zoals onze klanten, leveranciers en medewerkers dit van ons gewend zijn, al zal dit op bepaalde vlakken met beperkingen zijn.