1. Homepage
  2. Over Mineralz

De CIA van Mineralz

03 maart 2020

Mineralz is een kennisgedreven en innovatief bedrijf. Om hier nog meer invulling aan te geven zijn wij de CIA gestart. CIA staat voor Circular innovatorZ Academy, een kennisuitwisselingsplatform ter bevordering van zowel interne als externe kennisuitwisseling met als doel oplossingen te realiseren die op de (markt)vraag zijn afgestemd. De CIA kent drie afdelingen; CIA Mineralz, CIA Business en CIA Inspiratieraad.

CIA Mineralz
De CIA Mineralz is gericht op de kennisuitwisseling tussen collega’s onderling. Circa 3 tot 4 keer per jaar zal een geselecteerde groep medewerkers bijeenkomen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt of een actueel onderwerp besproken en nader toegelicht of wordt besproken welke nieuwe innovaties er ontwikkeld zijn. De eerste bijeenkomst staat in de agenda’s voor 25 maart.

CIA Business
De CIA Business richt zich op kennisuitwisseling met andere academies. Er is hiervoor contact gelegd met een aantal grotere ondernemingen welke ook een academy hebben, om met elkaar een samenwerking op te bouwen waaruit door structureel kennis en ervaring uit te wisselen, de mooiste ketensamenwerkingen ontstaan.

CIA Inspiratieraad
Door met young professionals in gesprek te gaan, willen wij met de CIA Inspiratieraad inspiratie putten uit deze gesprekken om nog verder te professionaliseren en mee te gaan in de tijd, door middel van nieuwe invalshoeken, ideeën en andere oplossingen. De inspiratieraad is ingesteld voor een periode van 2 jaar waarin zij circa 6 keer bij elkaar komen om elkaar en ons te inspireren. De eerste bijeenkomst zal op 12 maart plaatsvinden.

De CIA is van start gegaan en de eerste bijeenkomsten zijn georganiseerd. Mocht u niet benaderd zijn en wel interesse hebben, neem gerust contact met ons op via info@mineralz.com.

Up-date:
In verband met het uitbreken van het coronavirus en de daarbij horende maatregelen, zijn de in de tekst genoemde bijeenkomsten verschoven naar een nog nader te bepalen datum.