1. Homepage
  2. Over Mineralz

Earth Day 2020

21 april 2020

Vandaag, 22 april, is het Earth Day, de dag van de aarde. Een jaarlijks terugkerend evenement met als doelstelling de bewustwording van ons consumentengedrag en de invloed hiervan op de aarde.

De hele wereld is nog in de ban van het coronavirus. Dit heeft heel veel invloed op het consumentengedrag, zoals het vele hamsteren en op de manier waarop we nu de boodschappen mogen doen. Waar het kan werken veel mensen thuis, soms in combinatie met kinderen die geholpen moeten worden met schoolwerk, hierdoor neemt de hoeveelheid huisvuil toe.

In Nederland is het vrij normaal dat afval gescheiden wordt. Papier bij papier, glas bij glas, PMD bij PMD (plastics/metalen/drankpakken), GFT bij GFT (groente/fruit/tuinafval). En dan is er nog het restafval. Heeft u zich wel eens afgevraagd wat daarmee gebeurt?

Uw restafval wordt ingezameld en naar een afvalenergiecentrale (AEC) gebracht, waar het verbrand wordt. Tijdens het verbrandingsproces komt energie vrij wat gebruikt wordt voor bijvoorbeeld stadsverwarming. Aan het einde van het verbrandingsproces blijven assen over, bodemassen.

Deze bodemassen worden door Mineralz verwerkt tot secundaire grondstoffen ter vervanging van primaire grondstoffen, zoals bijvoorbeeld zand en grind in betonwaren. Inmiddels zijn er verschillende toepassingen ontwikkeld die op de markt worden gebracht onder de merknaam FORZ®.

Door gebruik te maken van producten met FORZ®Inside levert u ook een bijdrage aan het behoud van onze wereld, zodat wij nog jaren de dag van de aarde kunnen blijven vieren.