1. Homepage
  2. Over Mineralz

Renewi breidt Maasvlakte deponie verder uit

20 december 2018

Renewi plc (LSE: RWI) heeft de uitbreiding van zijn gespecialiseerde stortplaats op de Maasvlakte veiliggesteld waarmee het voor de komende 20 jaar over een benodigde deponie voor specialistisch afval beschikt.

De stortplaats op de Maasvlakte wordt beheerd door Renewi-dochteronderneming Mineralz, onderdeel van de divisie Monostreams. Het is de enige ‘klasse 1’ stortplaats in Nederland waar dit soort gevaarlijke afvalstoffen veilig gestort mogen worden.

Nederland heeft wet- en regelgeving die bepaalt welke afvalstromen mogen worden gestort. Enkel die afvalstromen die niet meer gerecycled of vernietigd kunnen worden, komen hiervoor in aanmerking. De stortplaats op de Maasvlakte biedt een veilige, unieke immobilisatie en opslag voor een grote diversiteit aan afvalstromen zoals vliegas en rookgasreinigingsresiduen. Dit maakt Mineralz de partner voor bedrijven in diverse markten, zoals bijvoorbeeld voor bedrijven die energie produceren uit afval.

Aangezien voor deze specifieke afvalstroom nog nauwelijks verwerkingsmethoden bestaan, worden deze in steeds grotere hoeveelheden aangevoerd. Met name voor gevaarlijke afvalstoffen met een hoge uitloogwaarde is de Maasvlakte de erkende oplossing. De huidige locatie omvat 4,5 miljoen m3 van dit specialistische afval. Met de uitbreiding groeit de capaciteit van de vestiging met ongeveer 85%, terwijl het oppervlak met slechts 45% toeneemt.

Paul Dijkman, directeur van Mineralz:
“Met Mineralz zijn wij actief in het reinigen en immobiliseren van vervuilde grond en minerale reststromen waarbij we streven naar optimaal hergebruik. Zo maken we uit minerale reststoffen nieuwe grondstoffen die we onder onze merknaam FORZ® op de markt brengen. FORZ® voldoet aan alle kwaliteitsnormen en wettelijke richtlijnen. De afvalstoffen die nog geen duurzame verwerking kennen, bewerken we om vervolgens milieuverantwoord te storten op onze eigen deponieën zoals op de Maasvlakte. Op deze manier hebben we op elk afvalvraagstuk een duurzaam antwoord.”

Bas Blom, directeur van de Renewi-divisie Monostreams:
“We verwerken zeer gevaarlijke afvalstoffen die niet meer gerecycled kunnen worden op een veilige manier. We zijn verheugd met de veiligstelling van deze uitbreiding zodat we dit belangrijke werk de komende 20 jaar kunnen voortzetten. Naast een noodzakelijke afzetmogelijkheid van deze afgedankte materialen, biedt deze verlenging een langetermijngarantie voor de winstgevendheid van de divisie Monostreams, terwijl betaling van nazorgkosten voor berging op stortplaatsen kan worden uitgesteld.”