1. Homepage
  2. Over Mineralz

Uitbreiding Maasvlakte gereed

06 september 2019

Na jaren van voorbereiding en maanden van uitvoerende werkzaamheden is de uitbreiding van de Mineralz locatie op de Maasvlakte gereed.

Hoewel het moderne afvalstoffenbeleid gericht is op duurzaamheid en circulariteit, is storten van complexe en gevaarlijke afvalstoffen tot op heden onvermijdelijk. Immers, uit recycling ontstaan kleine hoeveelheden residuen waarvoor op dit moment nog geen hergebruikopties bestaan. Deze afvalstoffen kunnen wij op een milieuverantwoorde manier verwerken op onze deponie. In deze tijd van recycling is de rol van een deponie een belangrijk fundament geworden.

Inrichting

De inrichting van Mineralz beschikt over alle faciliteiten om niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen op verantwoorde wijze definitief op te slaan. De deponie is verdeeld in stortcompartimenten die zijn opgebouwd volgens de geldende wet- en regelgeving. Contact tussen afvalstoffen en bodem, grond- en oppervlaktewater wordt hierdoor uitgesloten.

De deponie op de Maasvlakte is de enige klasse 1 stortplaats in Nederland. Daarbij wordt een unieke immobilisatietechniek en een veilige opslag geboden voor een grote diversiteit aan afvalstromen, zoals vliegassen, rookgasreinigingsresiduen en andere sterk uitloogbare gevaarlijke afvalstoffen. Aangezien voor deze specifieke afvalstromen nog nauwelijks verwerkingsmethoden bestaan, worden deze in toenemende mate op onze deponie verwerkt. Met name voor gevaarlijke afvalstoffen die sterk uitlogen is de “IMMO” op de Maasvlakte de erkende oplossing. De originele deponie omvat nu 4,5 miljoen m3 van dit specialistische afval. Met de uitbreiding is deze capaciteit gegroeid met ongeveer 85%, terwijl het oppervlak met slechts 45% toeneemt.

Voor de komende 20 jaar beschikt de locatie over voldoende ruimte voor specialistisch afval. Na het sluiten van de deponie vinden blijvend monitorings-, onderhouds- en vervangingswerkzaamheden plaats. Hiermee garanderen we dat de deponie na beëindiging een veilige opbergplaats blijft.

Uitbreiding

Wij danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd om de uitbreiding mogelijk te maken. Voor meer informatie over de mogelijkheden op de deponie kunt u op onze website de benodigde contactgegevens vinden https://www.mineralz.com/contact/maasvlakte