1. Homepage
  2. Over Mineralz
  3. Nieuws

Continuous Improvement

30 januari 2020

In de periode van 2 december t/m 16 januari hebben drie stagiairs, Tom Dekkers, Gianni Spapen en Mart van de Wege, onderzoek gedaan naar het minimaliseren van residu stromen door het verbeteren van het droge stof gehalte, op de grondreinigingslocatie van Mineralz in Moerdijk.

Gezamenlijk hebben zij de opdracht uitgevoerd met als doel het te storten geperst slib met minimaal 500 ton per jaar te reduceren. Hiervoor zijn zij op zoek gegaan naar optimalisering van de procesinstellingen en procesvoering van de huidige grondreinigingsinstallatie. Op de locatie Moerdijk heeft Mineralz een grondreinigingsinstallatie met als doel het terugwinnen van grondstoffen uit verontreinigde grond en minerale reststromen, waardoor deze toepasbaar zijn in de openbare ruimte. Naast de grondstoffen ontstaat er een residu stroom, geperst slib, welke uiteindelijk gestort wordt. De studenten hebben een plan opgesteld voor aanpassing van de procesvorming met eventuele investeringen voor het behalen van de gevraagde reductie zonder kostenverhoging van de verwerkingskosten.

De opdracht is uitgevoerd aan de hand van de Lean Six Sigma systematiek. Lean Six Sigma is een uitgebreide set van gereedschappen en gedragingen, die een organisatie zelf in staat stelt om processen en resultaten waar gewenst te verbeteren. De sleutel tot succes is het inzichtelijk maken van prestaties en die af te zetten tegen te bereiken doelen. Daar waar de prestaties nog niet op het gewenst niveau zijn gaat Lean Six Sigma niet over de vraag wat gaan we daaraan doen, maar richt de methode zich juist op de vraag hoe dat komt.

Tijdens hun korte stageperiode zijn zij, naast de ondersteuning van alle collega’s op de locatie, begeleid door Nico Bartels, Site Manager Mineralz voor de locaties Maasvlakte en Moerdijk. Hij zegt hierover: “Het is prachtig om te zien hoe deze studenten in zo’n korte tijd op onze locatie Moerdijk een continu verbeter project hebben uitgevoerd. Maar zeker ook hoe ze al heel snel onderdeel waren van het team Mineralz Moerdijk.” De drie stagiairs hebben op 22 januari 2020 hun Six Sigma Green Belt certificaat in ontvangst mogen nemen tijdens de afronding van de minor Continu Verbeteren aan Avans Hogeschool. Nico vervolgt: “Hun laatste post-it met de tekst “17-01-2020 koeken eten met team slibstraat” krijgt een speciaal plekje in mijn kantoor. Als Mineralz proberen we iedere dag de wereld weer een stukje beter te maken en soms heb je van die dagen dat elk stukje op zijn plaats valt!