1. Homepage
  2. Over Mineralz
  3. Nieuws

FORZ®Toeslagmateriaal: hoge milieuprestatie, lage MKI

25 april 2019

FORZ®Toeslagmateriaal is een secundaire grondstof ter vervanging van zowel primair zand/grind als conventioneel betongranulaat. Nieuw is de toegestane mengverhouding tot 50% en de extra lage MKI-waarde.

Duurzame (door)ontwikkeling
Vanaf september 2016 produceert Mineralz onder meer secundair granulaat uit minerale reststoffen in de hightech FORZ®Factory op de locatie te Zevenaar. Sindsdien zijn de specificaties steeds verder aangescherpt, in nauwe samenwerking met partners in de betonwarenindustrie. Daaruit is FORZ®Toeslagmateriaal ontstaan, een innovatief soort granulaat met drie onderscheidende voordelen:

  • gecertificeerd voor vervanging van primair toeslagmateriaal tot 50% in beton (gebruikelijk 30%)
  • 100% circulair
  • de laagste MKI-waarde (afhankelijk van locatie van de betonproducent).

Dubbel zo duurzaam
FORZ®Toeslagmateriaal maakt betonproducten duurzamer door de mogelijkheid om in de verhouding meer secundaire grondstoffen toe te passen. Bovendien is de MKI waarde 56% lager dan die van betongranulaat. In termen van MKI levert FORZ®Toeslagmateriaal 10 eurocent per ton kostenbesparing, vergeleken met conventioneel betongranulaat. Vergeleken met zand en grind loopt de kostenbesparing op tot 25 eurocent per ton. Deze MKI-waarden zijn gebaseerd op de LCA-methodiek, module A1: Verwerking tot secundaire grondstof.

MilieuKosten Indicator (MKI)
De MKI (MilieuKosten Indicator) toont de (fictieve) kosten in euro’s voor het herstellen van de negatieve milieu-impact van een materiaal. Met de MKI kan men producten vergelijken en bewust kiezen voor het product met de laagste belasting van het milieu.

Op onze website hebben wij de EPD-bladen opgenomen voor FORZ®Toeslagmateriaal. EPD staat voor Environmental Product Declaration en is een internationaal erkend milieuprestatiecertificaat. Dit zijn formele bladen die gebruikt kunnen worden in iedere tool voor het uitrekenen van MKI waarde. Het geeft inzicht in de milieu-impact van ons FORZ®Toeslagmateriaal.

hoge-milieuprestatie