1. Homepage
  2. Over Mineralz
  3. Nieuws

Handreiking Eural: gevaarlijk afval of niet?

18 december 2019

In augustus 2019 verscheen de nieuwe Handreiking Eural. Wie zich ontdoet van een ‘afvalstof’ is verplicht om deze bij afgifte in te delen in de juiste Euralcode. Dat is van belang voor het transporteren, accepteren en verwerken van afval. De Handreiking is geschreven in samenwerking met een begeleidingscommissie van overheden en afvalverwerkende industrie. Onze collega Kees Oranje heeft deelgenomen in de begeleidingscommissie. Lees het hele artikel hier.