1. Homepage
  2. Over Mineralz
  3. Nieuws

Renewi start met detectie-apparaat voor betere recycling van metalen

29 november 2022

Meer waarde halen uit bodemassen

Metaal is een waardevolle grondstof die 100 procent recycleerbaar is. Vaak komen verschillende metalen terecht in het (rest)afval, die vervolgens worden mee verbrand. Na verbranding van afval blijft er bodemas over. Renewi’s divisie Mineralz & Water heeft nu een non-ferro detectie XRF; een röntgenapparaat dat de zware non-ferrometalen uit de bodemas identificeert en sorteert. Zo zorgt de organisatie ervoor dat ze méér metalen recycleren, én dat het recyclaat zuiverder is.

Per jaar worden er miljoenen ton bodemassen geproduceerd. Bodemas is het materiaal dat overblijft na verbranding van restafval. De fysieke scheiding van de bodemassen levert een drietal secundaire grondstofstromen; Ferrometalen, welke gescheiden worden door magneetbanden en naar de smelter worden gebracht. Mineralen, die na opwerking in de betonindustrie verwerkt worden, en non-ferrometalen.

Non-ferrometalen zijn metalen waarin geen ijzer zit, of waarin ijzer niet het hoofdbestanddeel is. In deze categorie vallen onder andere aluminium en koper, maar ook lood, zink, brons en messing. De non-ferrometalen worden gescheiden middels een ‘flotatie-techniek’; lichte non-ferro en aluminium blijven drijven en na opwerking, ingezet in de productie van motorblokken. Zware non-ferrometalen zoals messing, zink, lood en roestvrij staal, zinken in het flotatieproces. Deze worden verder opgewaardeerd via de XRF-techniek.

Metaaldetectie met XRF voor betere recycling

“Zware metalen werden eerder door Mineralz & Water naar de smelter gebracht. Maar nu kunnen we via het XRF-systeem zelf deze metalen opwerken”, zegt Bjorn Hamal, Manager Operations bij Mineralz & Water. XRF is de afkorting voor de Engelse term X-Ray Fluorescence. Dit is een röntgenapparaat dat de zware non-ferrometalen identificeert en sorteert. “Iedere metaalsoort heeft een andere samenstelling. Dit betekent dat iedere metaalsoort anders reageert op de röntgenstralen. Hierdoor is dit de perfecte techniek om zware metaalsoorten te identificeren”.

Het sorteren van deze metalen gebeurt door middel van een XRF metaaldetector. Een gerichte luchtstroom blaast de geïdentificeerde metaal(deeltjes) uit de afvalstroom. Op deze manier identificeert en sorteert de XRF-metaaldetector de verschillende metalen; messing, zink, lood en roestvrij staal. In de laatste ronde sorteren we zelfs muntjes en sieraden die we zoveel mogelijk terug in de economie proberen te krijgen. Als dit niet meer mogelijk is worden de stromen alsnog omgesmolten. Dit gebeurt bij de smelters die er weer metalen uithalen.

Van restafval tot hoogwaardige circulaire grondstoffen

Met de inzet van het XRF-systeem kan de Renewi-divisie een nog zuiverder product leveren aan de smelter, besparen we energie en zijn er minder logistieke bewegingen.  Zo recycleren we niet alleen meer maar ook beter. “Dit draagt bij aan onze missie om ons eigen recyclingpercentage binnen Renewi tegen 2025 te verhogen naar 75 procent.”, vervolgt Hamal, “om zo de wereld te beschermen door gebruikte materialen een nieuw leven te geven”.