1. Homepage
  2. Producten & diensten
  3. Deponie
  4. Afvalstoffen Braine Afvalstoffen Braine

Afvalstoffen Braine

Hoewel het moderne afvalstoffenbeleid gericht is op duurzaamheid en circulariteit, is storten van complexe afvalstoffen tot op heden onvermijdelijk. Op een milieuverantwoorde manier kunnen wij afvalstoffen voor u verwerken op onze stortplaats (CET: Centre d’enfouissement technique).

Onze stortplaats is klasse 2. Wat betekent dat we enkel niet-gevaarlijk afval aanvaarden.

Inrichting

De inrichting van Mineralz beschikt over alle faciliteiten om bedrijfsafval waar geen nuttig hergebruik voor mogelijk is op verantwoorde wijze definitief op te slaan. De stortplaats is verdeeld in stortvakken die zijn opgebouwd volgens de geldende wet- en regelgeving. Contact tussen afvalstoffen, bodem en grond- en oppervlaktewater wordt hierdoor uitgesloten.

Er is op de stortplaats een speciaal stortvak ingericht voor de verwerking van gebonden asbestcement.

Innovatie

Steeds meer afval wordt gerecycleerd met als doelstelling hergebruik en inzetbaarheid in een tweede, derde leven. Een steeds kleiner gedeelte, met name het ultiem afval wordt gestort. In vroeger tijden was er een organische fractie aanwezig in het afval. Door vergisting wordt deze fractie omgezet naar biogas, wat op zijn beurt gevaloriseerd wordt tot groene stroom.

Op onze locatie zetten 3 gasmotoren dit biogas om naar groene stroom. Hierdoor voorzien we 3.500 gezinnen van groene energie.

Tevens is onze locatie ook voorzien van een state-of-the-art waterzuivering (Station d’épuration) voor de verwerking van de afvalwaters die vrijkomen bij het verwerken van deze ultieme afvalstromen.

De site werd reeds gedeeltelijk gerehabiliteerd naar natuurzone, en bij afwerking zal de volledige site geconverteerd worden naar natuurgebied.

Afvalstoffen die Mineralz kan verwerken:

  • Grond van Type V en Type III