NORM
  1. Homepage
  2. Producten & diensten
  3. Deponie
  4. NORM NORM

NORM

Veilig en doelmatig

Radioactieve straling komt van nature voor bij bepaalde elementen die zich in de aarde bevinden. Deze radioactieve elementen komen altijd mee bij de winning van sommige delfstoffen of bij olie- en gaswinning. Bij de verdere behandeling van de delfstoffen, om de grondstoffen te verkrijgen, concentreren deze elementen zich in residuen. Hierbij kan het residu de wettelijke vrijstellingsgrens overschrijden. Dan is zorgvuldige behandeling vereist. De zorg voor radioactief materiaal is aan strikte regels gebonden. Afhankelijk van de mate van activiteit wordt onderscheid gemaakt tussen registratieplichtig en vergunningsplichtig materiaal, waarbij registratieplichtig materiaal een lagere activiteit heeft.

Wij bieden een veilige verwerking van (zeer) laag radioactief materiaal (radioactief van natuurlijke oorsprong). Materialen zoals sludges en scales uit de offshore, ertsresiduen waar grondstoffen uit worden gewonnen, slakkenwol uit bouw- en sloopafval en andere materialen geven wij een veilige en waar mogelijk doelmatige bestemming

Hierbij voldoen wij aan alle richtlijnen en wettelijke eisen voor een veilige verwerking van dit zogeheten NORM (Naturally Occurring Radioactive Material). Ook al is de activiteit laag, er is een potentieel risico voor mens en milieu. Vanzelfsprekend werken wij volgens alle wettelijke voorschriften en richtlijnen. Zo beschikken wij over een gemandateerd algemeen coördinerend stralingsdeskundige (niveau 2) en een coördinerend stralingsdeskundige (niveau 3).

Registratieplichtig materiaal

De meest effectieve oplossing voor registratieplichtig materiaal is storten. De overheid heeft onze deponie op de Maasvlakte aangewezen als stortplaats hiervoor. Het storten gebeurt vanzelfsprekend onder specifieke condities, zodat de veiligheid voor mens en milieu is gewaarborgd. Voor de deponie op de Maasvlakte is bovendien eeuwigdurende nazorg gegarandeerd.

Vergunningsplichtig materiaal

Voor vergunningsplichtige materialen hebben wij een oplossing bedacht. Voor het bouwen van een stabiel stortlichaam is het noodzakelijk gebruik te maken van stabiele bouwstoffen. Daarom maken wij al jaren onze eigen bouwstoffen, door kwalitatief matige afvalstoffen te stabiliseren met een toeslagstof. Hierdoor ontstaat een stabiel stortlichaam uit afvalstoffen in plaats van materialen zoals puin of bodemas. Omdat vele vergunningsplichtige materialen uitstekend fungeren als vervanger van primaire materialen en de deponie al is ingericht voor laag radioactieve materialen, geven we de vergunningsplichtige materialen een unieke nuttige toepassing in een gecontroleerde omgeving.

Soorten materialen

Materialen die van nature laag radioactief zijn, komen vrij bij industriële processen:

  • olie- en gaswinning; in de vorm van natte sludge of scales
  • productie van pigmenten als titaanwit; in de vorm van ertsresiduen
  • productie van fosfor; in de vorm van ertsresidu
  • gebruik van zirkoonzand voor de productie van vuurvast gesteente in bijvoorbeeld glasovens
  • oude (thermische) installaties, zoals elektriciteitscentrales, raffinaderijen en kunstmestfabrieken; in de vorm van slakkenwol