1. Homepage
  2. Producten & diensten
  3. Deponie
  4. Projecten
  5. Solar Capping Maasvlakte Solar Capping Maasvlakte

Solar Capping op de Maasvlakte

In Nederland is er 1.400 ha aan IBC-stortplaatsen, waarvan nog 850 ha moet worden afgedicht in de toekomst. Deze gesloten stortplaatsen kunnen worden beschouwd als ‘lost space”. Vanwege de aard van de stortplaats en de vele milieubeschermende voorzieningen is een herbestemming slechts in zeer beperkte gevallen mogelijk.

Mineralz heeft onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van zonne-energie op stortplaatsen. Uit het onderzoek blijkt dat de stortplaats VBM op de Maasvlakte minimaal acht keer haar eigen energievoorziening zou kunnen produceren. Het toepassingspotentieel van zonne-energie op stortplaatsen wordt echter grotendeels bepaald door de mate van integratie tussen het zonnesysteem en de bovenafdichting van de stortplaats (PV-afdichting).

Naar aanleiding van het onderzoek heeft Mineralz een consortium gevormd met kennis- en productiepartners, om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een alternatieve bovenafdichting in de vorm van een PV-afdichting

Als proef zijn twee stukken folie van zes bij dertig meter aangelegd op het zuid-talud van de deponie Maasvlakte. De proef zal duidelijk maken wat de elektriciteitsopbrengst is en hoe de folie reageert op wind, warmte en regen. Groot pluspunt is dat door de folie de gebruikelijke afdeklagen - leeflaag, drainagelaag en trisoplast - achterwege kunnen blijven, wat scheelt in de kosten. Na dertig jaar is de levensduur van de folie verstreken en kunnen afdek-en pv-folie gelijktijdig worden vervangen.

Eén proefveld is voorzien van een afdichtingsfolie (TPO) waarop flexibele zonnecellen (zonnefolie) zijn aangebracht. Het andere proefveld is voorzien van de traditionele afdichtingsfolie (HDPE) en daarop een frame met zonnepanelen. De testvelden liggen op het zuid-talud. Er is gekozen voor het zuid-talud, omdat daar de meeste zon op valt. De geproduceerde energie wordt aan de waterzuivering van de deponie teruggeleverd.

Tevens is besloten om twee lekdetectiesystemen op de proefvelden aan te brengen en te testen onder toezicht van onafhankelijke certificerende instellingen. Onderdeel van het onderzoek is het bepalen of het lekdetectiesysteem de gebruikelijke minerale (afsluitende) laag onder de afdichtingsfolie kan vervangen.

Uit de proef blijkt dat beide systemen geschikt zijn om toe te passen als een afdichting op een stortplaats. Beide systemen zouden ook op andere stortplaatsen kunnen worden toegepast zonder al te veel aanpassingen aan het systeem of de constructie. Maar ook bijvoorbeeld dijken en aarden geluidswallen kunnen op deze manier zinvol worden afgedekt.