1. Homepage
 2. Producten & diensten
 3. Deponie
 4. Projecten
 5. Waterzuivering Maasvlakte Waterzuivering Maasvlakte

Waterzuivering locatie Maasvlakte

Voor het zuiveren van (verontreinigd) water afkomstig van de deponie (percolaat) en het terrein, staat er op onze locatie op de Maasvlakte een waterzuiveringsgebouw. De waterzuivering bestaat uit 2 zuiveringslijnen: chemisch fysisch en biologisch.

Omdat Mineralz ook voortdurend aan het verduurzamen van de eigen processen werkt, is er een onderzoek gestart of het gezuiverde water, wat geloosd werd op het oppervlaktewater, herbruikbaar is in onze eigen immobilisatie-installatie.

Chemisch fysische lijn

Het terreinwater bestaat uit regenwater en spoelwater uit de bandenwasplaats. Dit (zoete) water wordt onder vrij verval afgevoerd naar een pompput waar het water naar een influentbuffer wordt gevoerd. De chemisch fysische scheiding zuivert het water. Uit eigen onderzoek is gebleken dat het gezuiverde water geschikt is voor de IMMO (immobilisatie-installatie), ter vervanging van een deel van het leidingwater. Hierdoor is het gebruik van een zandfilter, welke als laatste in de lijn stond, overbodig geworden.

Zuiveringsstappen:

 • Coagulatie tank; dosering ijzerchloride (samenklonteren zwevende deeltjes) en natronloog (correctie pH), hierdoor ontstaat er vlokvorming.
 • Floculatietank; rijpingsvat, dosering polymeer, vergroten vlokken en afvang resterende zwevende stof.
 • Lamellenafscheider; bezinken slibvlok.

Biologische lijn

De biologische proceslijn zorgt via biomassa (bacteriƫn) dat het percolaatwater van de deponie wordt gezuiverd (zout water). Belangrijkste reden voor deze zuiveringsstap is om het aanwezige ammonium om te zetten in nitraat en diverse organische verbindingen af te breken. Na deze zuivering mag het gereinigde water geloosd worden op het oppervlaktewater.

Zuiveringsstappen:

 • Ontijzering; door geforceerde inbreng van buitenlucht omzetting naar ijzeroxide.
 • Bioloogtank; ammonium wordt omgezet naar nitraat, correctie pH met natriumhydroxide.
 • Ultrafiltratie; loskoppelen / scheiding van gereinigd water (permeaat) en biomassa
 • Permeaatbuffer; uittredend water.