1. Homepage
  2. Producten & diensten
  3. FORZ®
  4. FORZ® Base
  5. Projectreferenties
  6. Spoorviaduct te Deurningen Spoorviaduct te Deurningen

Spoorviaduct te Deurningen

Opdrachtgever ProRail
Aannemer Van Spijker Infra
Locatie Vliegveldweg te Deurningen
Product FORZ®Base
Hoeveelheid Circa 150.000 ton
Druksterkte 1,5 Mpa

 
Download productreferentie

Omschrijving:

In 2017 heeft Mineralz in totaal circa 150.000 ton FORZ®Base geleverd t.b.v. de constructie van een nieuwe weg over een spoorviaduct.

De gelijkvloerse overweg in de provinciale weg N737 nabij Deurningen, waar automobilisten en fietsers het spoor oversteken, is vervangen door een viaduct. Voor de aanleg hiervan was ongeveer 70.000 m3 ophoogmateriaal nodig. Er is gebruik gemaakt van opgewerkte bodemassen in plaats van zand.

Uniek aan dit project is dat er in één van de drie fases, 24-uur per dag FORZ®Base geproduceerd en geleverd moest worden. Het wegtracé is 9 dagen afgesloten geweest en in deze periode moest de bestaande weg gesloopt worden, de spoorwegovergang eruit gehaald worden en FORZ®Base aangebracht worden. Vervolgens werd er geasfalteerd, wegmarkering aangebracht, vangrail en bebording geplaatst. De Vliegveldstraat richting Enschede moest en ging op de maandagochtend om vijf uur weer open.

De receptuur, de productiebegeleiding en de kwaliteitscontrole zijn conform BRL 9322 uitgevoerd. De betrokken aannemer heeft vervolgens met behulp van een shovel, grader en wals FORZ®Base aangebracht, geprofileerd en verdicht.

Milieutechnisch voldoet FORZ®Base volledig aan de bouwstofnormen conform het Besluit Bodemkwaliteit