1. Homepage
  2. Producten & diensten
  3. FORZ®
  4. FORZ Fieldz FORZ Fieldz

FORZ®Fieldz

FORZ®Fieldz is een zeer geschikte toepassing voor in de ondergrond van sportvelden. Het wordt geproduceerd uit gewassen bodemas en draagt bij aan de circulaire economie doordat het primaire grondstoffen vervangt en grondstofwaarde behoudt.

Toepassing

FORZ®Fieldz is geschikt als drainerende onderlaag voor sportvelden en is een alternatief voor primaire grondstoffen. FORZ®Fieldz is samengesteld zodat het niet uitloogt, vrij toepasbaar is en voldoet aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit.

Onderscheidende eigenschappen

Sportvelden moeten zo snel mogelijk na regenval weer bespeelbaar zijn. Het bodemas materiaal is hoekig van vorm. Door de holle ruimtes tussen het materiaal, heeft het een prima waterdoorlatendheid. Het water wordt beter afgevloeid en de waterhuishouding is onder controle.

De goede haakweerstand zorgt voor de stabiliteit van het materiaal. FORZ®Fieldz zorgt voor deze stabiele onderlaag waardoor het sportveld een strak oppervlak blijft en niet zettingsgevoelig is.

Bij een juiste verdichting heeft FORZ®Fieldz een betere klankbodem t.o.v. zand.

Green Deal

FORZ®Fieldz past in de Green Deal ‘Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemas’. Met deze Green Deal stimuleert de overheid het gebruik van bodemassen als bouwstof. Steeds meer opdrachtgevers eisen toepassing van secundaire bouwstoffen.