1. Homepage
  2. Producten & diensten
  3. FORZ®
  4. FORZ® Toeslagmateriaal
  5. Van de straat in de straat Van de straat in de straat

Urban mining

De gemeente is zelf grondstoffenleverancier. Door afval maximaal te scheiden krijgt dit een tweede leven als nieuwe grondstof. Afval waarvoor nog geen recycling bestaat gaat naar de afvalenergiecentrale.

Recycling

Het herbruikbare afval (papier, plastic, glas etc. = 70%) gaat naar de recyclingbedrijven. Zij maken daar hoogwaardige secundaire grondstoffen van. De rest gaat naar de verbrandingsoven.

Energie en bodemas

De afvalenergiecentrale zet 80% van het brandbare restafval om in energie. De 20% bodemas die overblijft gaat naar de FORZ®Factory. Daar zetten wij het om in grondstof voor o.a. betonwarenindustrie.

Van as naar FORZ®

Uit de bodemas halen we de kostbare metalen: ijzer, koper, zink, aluminium, roestvrijstaal (10% ferro’s en non-ferro’s). Het restant wassen we intensief schoon. De resterende minerale fracties (steentjes en glasdeeltjes) zijn nu duurzame zand- en grindvervangers voor de betonwarenindustrie.

Van de straat, in de straat

FORZ®Toeslagmateriaal kan op dezelfde wijze worden toegepast als primair zand en grind. Een uitstekende basis voor straatstenen, tegels, stoepranden, riolering… noem maar op. Zo gaat het restafval van de straat, in de straat.

De cirkel gesloten

Straten en meubilair met FORZ®Inside dat afgebroken wordt, kan weer terug naar de
betonfabriek. Als grondstof voor nieuwe betonproducten. De cirkel is gesloten.

Samen verduurzamen

Samen maken we de cirkel rond. Met FORZ® beschikt de betonwarenindustrie over een duurzame grondstof en krijgen gemeenten de kans hun eigen afval nog meer te recyclen. Gemeenten en fabrikanten die kiezen voor betonwaren met FORZ® dragen bij aan een duurzame, circulaire maatschappij. Kijk ook op www.duurzametegel.nl.

Urban mining

De gemeente is zelf grondstoffenleverancier. Door afval maximaal te scheiden krijgt dit een tweede leven als nieuwe grondstof. Afval waarvoor nog geen recycling bestaat gaat naar de afvalenergiecentrale.

Recycling

Het herbruikbare afval (papier, plastic, glas etc. = 70%) gaat naar de recyclingbedrijven. Zij maken daar hoogwaardige secundaire grondstoffen van. De rest gaat naar de verbrandingsoven.

Energie en bodemas

De afvalenergiecentrale zet 80% van het brandbare restafval om in energie. De 20% bodemas die overblijft gaat naar de FORZ®Factory. Daar zetten wij het om in grondstof voor o.a. betonwarenindustrie.

Van as naar FORZ®

Uit de bodemas halen we de kostbare metalen: ijzer, koper, zink, aluminium, roestvrijstaal (10% ferro’s en non-ferro’s). Het restant wassen we intensief schoon. De resterende minerale fracties (steentjes en glasdeeltjes) zijn nu duurzame zand- en grindvervangers voor de betonwarenindustrie.

Van de straat, in de straat

FORZ®Toeslagmateriaal kan op dezelfde wijze worden toegepast primair zand en grind. Een uitstekende basis voor straatstenen, tegels, stoepranden, riolering… noem maar op. Zo gaat het restafval van de straat, in de straat.

De cirkel gesloten

Straten en meubilair met FORZ®Inside dat afgebroken wordt, kan weer terug naar de betonfabriek. Als grondstof voor nieuwe betonproducten. De cirkel is gesloten.

Samen verduurzamen

Samen maken we de cirkel rond. Met FORZ® beschikt de betonwarenindustrie over een duurzame grondstof en krijgen gemeenten de kans hun eigen afval nog meer te recyclen. Gemeenten en fabrikanten die kiezen voor betonwaren met FORZ® dragen bij aan een duurzame, circulaire maatschappij. Kijk ook op www.duurzametegel.nl.